Čitači magnetnih kartica

Proizvod
Cena
Preuzimanje
Stanje

Čitač magnetnih kartica CPT-1372K

Magnetni ČitaČ kartica CPT 1372K je ČitaČ za magnetne kartice. Ima moguċnost oČitavanja podataka sa svih
    traka u kojima su podaci unešeni. Magnetni ČitaČ se USB konekcijom povezuje na raČunar. OČitavanje podataka se može izvršiti
     u sledeċim kompjuterskim programima: Notepad-u, Excel-u, Word-u....itd.


-500+

MGRW(Čitač/pisač magnetnih kartica)

     MGRW Čitač/pisač magnetnih kartica MGRW je aparat koji nam služi za oČitavanje i upisivanje podataka na magnetnim
     karticama. MGRW ima USB konekciju sa raČunarom. Uz ovaj model pisaČa/ČitaČa klijent dobija program preko koga mogu da
     se ubace ili oČitaju podaci sa magnetnih kartica.


-

100+