Čitači čip kartica i ličnih karti

Proizvod
Cena
Preuzimanje
Stanje

OMNIKY CARDMAN 3021

OMNIKEY čitač smart kartica. Ovaj model čitača takode nam slui za očitavanje podataka sa bankovnih
    kartica, ličnih karata, vozačke i saobraċajne dozvole. Ovi čitači se povezuju sa računarom pomoċu USB konekcije.


-500+

PC USB Gemalto TR/SL čitači

GEMALTO čitač smart kartica. Postoje dva modela ovog čitača. Prvi ima oznaku TR kao transparentan i SL kao
    slim. Ovi modeli čitača imaju moguċnost očitavanja podataka sa smart ili memorijskih kartica. Koriste ih klijenti koji imaju
    potrebu za očitavanje podataka sa ličnih dokumenata ( lična karta, vozačka i saobraċajna dozvola, bankovne kartice....).
    Ovi čitači se povezuju sa računarom pomoċu USB konekcije.


-100+