Bezkontaktni čitači

Proizvodi
Cena
Preuzimanje
Stanje

RFID 125KHz em 009 čitači

125KHz RFID čitači kartica služi nam za ocitavanje podataka sa standardnih bezkontaktnih kartica koje rade
     na frekvenciji od 125KHz. RFID ČitaČ kartica ima USB konekciju za povezivanje sa raČunarom. OČitavanje podataka se može
     izvršiti u sledeċim kompjuterskim programima: Notepad-u, Excel-u, Word-u....itd.


-

500+

Mifare 13.56 MHz čitači

MIFARE MF008 čitač kartica nam služi za očitavanje podataka sa standardnih bezkontaktnih kartica koje rade
    na frekvenciji od 13,56MHz. MIFARE čitač kartica ima USB konekciju za povezivanje sa računarom. Ocitavanje podataka se može
    izvršiti u sledeċim kompjuterskim programima: Notepad-u, Excel-u, Word-u....itd.


-500+

RFID 125 KHz čitači sa RS232 konektorom

CCM26G je konektorom takode čitač bezkontaktnih kartica. On ima moguċnost očitavanja podataka sa     standardnih RFID 125KHz kartica. Ovaj model čitača ima RS232 konekciju sa računarom.


-

500+